รายชื่อสมาชิก
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 
   
รายละเอียด
ทางสถาบัน ซี.พี.ดี. ฯ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์รัชกฤช นิธิธนภัทร์ ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และของที่ระลึกแห่งการทำงานนาน จากธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558