รายละเอียดการอบรม
อบรม E-Learning ตลอดชีพ
เรื่อง:  
อบรม E-Learning ตลอดชีพ
รายละเอียด:  
อบรม E-Learning ตลอดชีพ
ราคา 10,000.- บาท ผ่อนชำระ /เดือนละ 500.- บาท
สถานที่อบรม  
บริษัท ซี.พี.ดี.เทรนนิ่งแอนด์คอนซัลแต็นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่จัดอบรม  
ทุกวัน 24 ชั่วโมง
วันที่เปิดรับลงทะเบียน  
4 ก.พ. 2556  ถึง 31 ธ.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอบรม  
0 ท่าน
ค่าอบรม  
10000 บาท
กำหนดชำระค่าอบรม  
24 ชั่วโมง
แนบเอกสารการอบรม  
     

   
ผู้ลงทะเบียน :
 
สถานะการลงทะเบียน :
 
ยังไม่ได้ทำการลงทะเบียน
แจ้งการโอนเงิน :
 
ยังไม่ได้ทำการแจ้งชำระเงิน
ตรวจสอบการโอนเงิน :
 
ยังไม่ได้ทำการตรวจสอบการชำระเงิน